Departement Toegepaste Taalkunde (TTK)

Welkom op de website van het Departement Toegepaste Taalkunde (TTK) van de Erasmushogeschool Brussel.

Integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteit.

Het Deparement Toegepaste Taalkunde van de Erasmushogeschool Brussel heeft al een aantal jaren een vaste stek op de universitaire campus van de Vrije Universiteit Brussel in Etterbeek. In de aanloop naar de integratie van academische hogeschoolopleidingen in de universiteit vanaf het academisch jaar 2013 - 2014, meerbepaald bij de faculteit Taal en Letterkunde, betekende dit dat we al een hele poos nauwer gingen samenwerken en de keuzemogelijkheden voor de studenten werden uitgebreid. Beide opleidingen bewaren hun eigen profiel. Bij Toegepaste Taalkunde gaat veel aandacht naar het praktische gebruik van de taal en natuurlijk naar vertalen, tolken en journalistiek.

Hier kun je meer lezen over de gevolgen van deze integratie.

Wat kun je studeren?

Laten we beginnen met onze bacheloropleiding. Die maakt je vaardig in minstens twee talen en bereidt je voor op een gamma aan masteropleidingen, zoals vertalen, tolken, journalistiek en meertalige communicatie. In het eerste jaar specialiseer je je in twee talen. Dat kunnen twee vreemde talen zijn of één vreemde taal in combinatie met het Nederlands, afhankelijk van je individuele aspiraties. Na intensieve studie van die twee talen kun je vanaf het derde bachelorjaar je expertise nog verbreden met een aanvullende taal van je keuze. Natuurlijk beperkt ons aanbod zich niet tot talen op zich. Een volwaardig communicator word je immers pas als je een ruime ‘bagage’ hebt.

Na een vierde jaar word je master vertalen, master tolken of master in de journalistiek.
Wij bieden een opleiding van academisch niveau. In het menu opleidingen vind je meer informatie. Via opleidingsprogramma's kun je kijken naar de vakken van de verschillende jaren. Meer details vind je in de studiegids bij de opleidingsfiches.

De aanpak van onze lesgevers is modern en aangepast aan de meest recente inzichten in wat onderwijsmethodes maximaal doeltreffend maakt. Bovendien word je door  de kleinschaligheid van ons departement  optimaal  begeleid. En dankzij onze locatie geniet je ook van de infrastructuur van een universitaire campus (bibliotheek, restaurant, sportaccommodatie, ...).

Infodagen

Voor Bachelor Toegepaste Taalkunde, Master Vertalen en Master Tolken en Master Journalistiek vinden in het voorjaar en begin september infodagen plaats.

Hier vind je meer informatie over de infodagen.

  • Zaterdag 23 maart 2013 van 10-16 u
  • Zondag 5 mei 2013 van 10-16 u
  • Zaterdag 7 september 2013 van 10-16 u

Voor al je opmerkingen over deze site kun je terecht bij de webmaster.