Centrum voor Literair Vertalen (CLV)

Zoals de naam al aangeeft, wil de onderzoeksgroep Centrum voor Literair Vertalen alle aandacht vestigen op het vertalen van literaire teksten. Een belangrijk doel van het onderzoekscentrum in oprichting is het uitwerken van projecten, het organiseren van wedstrijden en onderzoeksdagen die de aandacht niet te zeer richten op zaken die op indirecte wijze met vertalen te maken hebben. De 'literariteit' van de tekst moet weer helemaal op de voorgrond treden.

De onderzoeksgroep in oprichting zal zowel door personeel van de Vrije Universiteit Brussel als door personeel van de Erasmushogeschool worden gevormd. Daarnaast is het de bedoeling om nauw samen te werken met instellingen die hun liefde voor de culturele en literaire vertaling niet onder stoelen of banken steken.

Belangrijke initatieven die nu lopen zijn:

Bearing Across: Translating Literary Narratives of Migration

Voorbije initiatieven zijn:

Hospita{bi}lity : studiedag Literair Vertalen, waarover meer informatie op de pagina Initiatieven.

De eerste vertaalwedstrijd TranSlam die aan de studiedag voorafgaat.


Initiatieven

 

 

 

Gepubliceerd onder: