studentenvoorzieningen

Een moderne aanpak

Virtuele studieomgeving
Onze opleiding kiest resoluut voor een multimediale aanpak. Wij beschikken over een studiecentrum met een bibliotheek, een mediatheek en een multimediacentrum met internetfaciliteiten. Je kunt dus beschikken over de nieuwste technologie voor talen leren, vertalen, tolken online schrijven en programma’s monteren: digitale taallabo’s, talenpractica, vertaalprogramma’s en –geheugens, tolkencabines, ondertitelingsapparatuur, montageapparatuur. Via je studentenaccount log je van thuis of op kot in op internet en kun je cursussen raadplegen, oefeningen maken, met je medestudenten communiceren over
de leerstof...

Samenwerking met de universiteit
Het Departement Toegepaste Taalkunde is gehuisvest op de campus van de Vrije Universiteit Brussel in Etterbeek. Dit biedt het voordeel dat er bruggen kunnen worden geslagen tussen onze opleiding en die van Taal en Letterkunde van de VUB. Niet alleen wordt zo veel onderwijskundige expertise gedeeld, maar krijg je als student  meer keuzemogelijkheden in je vakkenpakket.
Bij beide opleidingen staat taal centraal, maar er zijn duidelijke verschillen. Zoals de naam het al aangeeft, is de opleiding Toegepaste Taalkunde (a) meer praktijkgericht en (b) meer gefocust op taalgebruik (meer dan, bijvoorbeeld, literatuur). Dat maakt onze opleiding  niet noodzakelijk ‘gemakkelijker’. Je verwerft bij ons bijvoorbeeld evengoed uitmuntende onderzoeksvaardigheden die je nodig zal hebben in een masteropleiding.

De Erasmushogeschool Brussel (EhB) staat altijd klaar om je te helpen. We hebben verschillende projecten en samenwerkingsakkoorden ontwikkeld om je kansen op een diploma gevoelig te verhogen. Voor ons is het namelijk een prioriteit dat je je als student goed voelt bij je studie en dat je je studieloopbaan met succes afrondt. Daarom heeft de EhB een aantal projecten lopen om je zoveel mogelijk kansen te bieden.

Als nieuwe student start je met een intakegesprek, waarin we luisteren naar je sterktes, noden en wensen. Stellen we vast of denk je dat je beter wat extra ondersteuning kunt gebruiken bij je studie, dan zoeken we welke hulp we je kunnen bieden. Want afhankelijk van je vraag, staan aan de Erasmushogeschool Brussel verschillende medewerkers voor je klaar, bij wie je in alle rust en discretie met je vragen terecht kan. We sommen hier enkele van de begeleidingsvormen op:

  • De trajectbegeleider is je aanspreekpunt als je vragen hebt over je opleidingsprogramma, als je een individueel aangepast traject wenst of vrijstellingen wilt aanvragen ... De trajectbegeleider zoekt dus met jou naar de meest efficiënte leerroute en helpt je met een vakkundige ondersteuning op weg naar een succesvolle studieloopbaan.
  • De studentenbegeleider stelt samen met de psycholoog van Sovehb een dossier op voor studenten met een functionele beperking (zowel fysiek als psychisch). Dit kan ook voor studenten met een tijdelijke beperkte mobiliteit. Zij kunnen dan het statuut voor redelijke voorzieningen aanvragen . Dit geldt ook voor werkstudenten en zwangere studenten. Er kunnen dan aangepaste faciliteiten qua aanwezigheid, examens ... worden voorzien.

  • Heb je vragen over hoe je bepaalde leerstof moet instuderen, zit je met concentratieproblemen, heb je faalangst ...? De studiebegeleider voor je klaar. Deze begeleider kan je bijvoorbeeld studietips meegeven die het studeren een stuk makkelijker maken.

  • Om je studiesucces, je zelfvertrouwen en motivatie te vergroten, kun je gebruikmaken van het Tutoringsysteem, waarbij tweede-, derde-, en/of vierdejaarsstudenten hun kennis en leerervaringen met je delen. De bijeenkomsten met de tutor gebeuren individueel, zodat jullie samen jouw vakinhoudelijke vragen en studievaardigheden kunnen bespreken. Maar tutoring is natuurlijk ook meer dan dat. Het project biedt je de kans om kennis te maken met de succesfactoren van de hogerejaars.

  • Heb je vragen over het onderwijs- en examenreglement of zit je met een probleem in verband met je rechtspositie of je studiecontract? Dan kun je terecht bij de ombudspersoon. Die treedt op als bemiddelaar, mocht er een probleem of betwisting ontstaan over bijv. de examenresultaten.

Eigen tempo
De meeste studenten gaan van start met het modeltraject, maar met de flexibilisering van het hoger onderwijs is het perfect mogelijk om een persoonlijk traject te volgen. In samenspraak met de trajectbegeleider bepaal je zelf welke en hoeveel vakken je aflegt in welk jaar. Voor elk vak waarvoor je slaagt, krijg je een creditbewijs. Er wordt ook rekening gehouden met vroegere studies (EVK) of werkervaring (EVC).
En bissen hoeft niet meer! Je kunt vakken waarvoor je een onvoldoende hebt, overdoen en combineren met vakken uit een hoger jaar uit het modeltraject. Zo krijg je de kans om op een soepele manier zelf je studievoortgang te bepalen.

Hieronder vind je een aantal links naar pagina's met meer uitleg over de studentenvoorzieningen die de Erasmushogeschool Brussel, en in het bijzonder het departement Toegepaste Taalkunde, biedt